Je roeping volgen mag toch zeker ook wat opleveren?!

Onderstaand hilarisch bericht komt van eco.nomie.nl:

Economie en religie, het is geen gelukkige combinatie. Dacht ik altijd. Het volgende bericht vanochtend in Trouw laat zien dat spiritualiteit en marktdenken wel degelijk samen gaan:

Een predikant die zijn kerkelijke werkzaamheden gratis verricht, is een bedreiging voor de beroepsgroep en een oneerlijke concurrent voor andere dominees. Dat zegt directeur Sjaak Verwijs van de Bond van Nederlandse predikanten […] Verwijs reageert daarmee op een novum in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): die kent vanaf zondag de eerste predikant die afziet van een traktement.

Het wordt nog leuker:

Een inkomen verwerft hij uit zijn andere deeltijdbaan: directeur van een bankfiliaal.

Het zou een mooie boel worden als iedereen zo maar gratis zou gaan staan preken onder het mom dat het een roeping is, zo betoogt de predikantenvakbond:

Als dit vaker voorkomt, zullen we in actie komen. Dit is een uitholling van de inkomenspositie van de beroepsgroep.

Bron: eco.nomie.nl

Hoe besmettelijk is de eurogriep?

Vandaag hebben we het nieuwe ING Maandbericht Internationale Economie gepubliceerd. Hoofdpunten van deze maand zijn:

  • Steeds meer landen raken besmet met de eurogriep. Bezuinigingen, lastenverzwaringen, schuldreductie bij huishoudens en balansversterking in de financiële sector maken samen een ongunstig klimaat voor economische groei.
  • In de eurozone lijkt recessie onafwendbaar. We verwachten dat de eurozone dit jaar met 0.4% bbp krimpt.
  • Afnemende inflatie schept wel ruimte voor een renteverlaging door de ECB naar 0,75% in de komende maanden.
  • De VS zijn vooralsnog immuun voor de eurogriep, maar dit kan bij verdieping van de eurocrisis snel veranderen.
  • Vanwege de eurogriep zien we de euro dalen naar $1,20 in de komende maanden.

Je vindt het Maandbericht hier.

Bedrieglijke rust op financiële markten

De eerste beursweek van 2012 verliep rustig. Maar de eurocrisis zal waarschijnlijk snel terugkeren naar de voorpagina’s. Terwijl de Duitse economie nog records boekt, heeft de recessie in de rest van Europa al ingezet. Ondertussen komen uit de VS redelijke economische berichten. De euro zakt hierdoor weg t.o.v. de dollar, en het einde lijkt nog niet in zicht. Lees ING Markten in Beweging van deze week.