Important Eurozone events took place that did or did not resolve an impending crisis

Barry Ritholz is fed up with it all. Or not:

Yeah! The Greeks Voted!

For the Xn-th time, important events took place in Europe that either did or did not resolve an impending crisis, one that is either imminent or not.

This was absolutely and unequivocally crucial, unless it didn’t matter at all. Either of which is an equally likely outcome.

Indeed, this past week was absolutely critical, except that it wasn’t. The Greek elections determining their future relationship to the EuroZone was simply of the utmost importance, unless, as it turns out, it was not.

Yes, they did not matter; No, it was quite important. Unless it was the other way around. In which case it did/didn’t was/wasn’t important.

The ‘mother of all central bank interventions’ is going to save Europe, unless it doesn’t, in which case it is back to square one for the EU. Everything has changed, except that nothing is different. Nothing has changed, except for everything. Unless it wasn’t, in which case it was. (Glad I got THAT off my chest).

We also are closely watching the fiscal responsibility issue, which as many of you know is the single most important issue ever, except for the past half century, when it didn’t matter at all. This has been resolved once and for all, permanently and completely, by postponing it yet again.

Then no, not so much.

There’s more here.

Je roeping volgen mag toch zeker ook wat opleveren?!

Onderstaand hilarisch bericht komt van eco.nomie.nl:

Economie en religie, het is geen gelukkige combinatie. Dacht ik altijd. Het volgende bericht vanochtend in Trouw laat zien dat spiritualiteit en marktdenken wel degelijk samen gaan:

Een predikant die zijn kerkelijke werkzaamheden gratis verricht, is een bedreiging voor de beroepsgroep en een oneerlijke concurrent voor andere dominees. Dat zegt directeur Sjaak Verwijs van de Bond van Nederlandse predikanten […] Verwijs reageert daarmee op een novum in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): die kent vanaf zondag de eerste predikant die afziet van een traktement.

Het wordt nog leuker:

Een inkomen verwerft hij uit zijn andere deeltijdbaan: directeur van een bankfiliaal.

Het zou een mooie boel worden als iedereen zo maar gratis zou gaan staan preken onder het mom dat het een roeping is, zo betoogt de predikantenvakbond:

Als dit vaker voorkomt, zullen we in actie komen. Dit is een uitholling van de inkomenspositie van de beroepsgroep.

Bron: eco.nomie.nl