About

[English text below]
Teunis Brosens
Ik ben Teunis Brosens. Op deze site noteer ik -vooral economische-zaken die me opvallen of verrassen, of me aan het lachen maken (being at a nonplus is verbijsterd, verward, onthutst of perplex zijn). Ik verwijs ook naar sommige van mijn eigen publicaties en media-optredens.

Ik werk bij ING Bank als Lead Economist for Digital Finance and Regulation. Met collega’s schrijven we bijvoorbeeld over nieuwe vormen van geld. De focus ligt op de impact van nieuwe digitale financieringsvormen en innovatietrends (waaronder fintech, bigtech platforms, digitale valuta’s, het toenemend belang van data, blockchain, disintermediatie, de ‘ontbundeling’ van bankdiensten, …) op banken en de economie. We vertalen deze trends ook in prioriteiten voor ING, en bespreken deze met beleidsmakers en toezichthouders.

Eerder bij ING keek ik naar het belang van financiële balansen, krediet en geld voor de economie (zie bijvoorbeeld dit of dit artikel).

Voordat ik naar ING kwam, werkte ik van 2006 tot 2009 bij de Autoriteit Financiële Markten en richtte me daar op de wisselwerking tussen regulering, toezicht, financiële instellingen en de economie. Zie bijvoorbeeld dit artikel en dit.

Ik ben mijn carrière begonnen bij De Nederlandsche Bank, waarbij ik me richtte op de Nederlandse economie en Europese overheidsfinanciën (zie bijvoorbeeld dit paper of dit). Toen al zagen de Europese begrotingen er niet alle even florissant uit. En beter is het niet geworden sindsdien.

Ik heb economie en filosofie gestudeerd in Tilburg.


My name is Teunis Brosens. On this website I keep track of mostly economics-related stuff that surprises and puzzles me, or puts a smile on my face. Also, I keep track of my own publications and appearances.

I am ING‘s Lead Economist for Digital Finance and Regulation. As such, I focus on the impact of digital finance and innovation trends (such as fintech, bigtech platforms, digital currencies, the increasing importance of data, blockchain, disintermediation, the unbundling of banking services, …) on banks and the broader economy. I also translate these trends into priorities for ING to discuss with policymakers, regulators and supervisors.

In previous roles at ING, I have been researching the interplay between the financial sector and the real economy, in particular the relationships between balance sheets, credit, money, regulation and the economy (see e.g. this article or this one).

From 2006 till 2009 I was with the Dutch Authority for the Financial Markets, the AFM, advising the Board on issues with regulatory, supervisory and economic dimensions. See e.g. this article and this Dutch one.

I started my career at the Dutch Central Bank, analysing the Dutch economy and European public finances (see e.g. this paper or this one). Even back then, European government finances weren’t a pretty sight. And it did not get particularly better afterwards.

I studied both economics and philosophy at Tilburg University.