Opheffen euro zou Nederland opbreken

In vervolg op het rapport “EMU Break-up: Pay now, pay later” van 1 december gaan we in “Opheffen euro breekt ons op” specifiek in op de gevolgen van een eventueel uiteenvallen van de eurozone voor Nederland. Dit zou een zware klap zijn voor Nederland:

  • de export zou in 2012 met 25% kunnen krimpen;
  • afschrijvingen van Nederlandse financiële bezittingen kunnen oplopen tot €200mrd. Dit zou de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder de 80% brengen.
  • 300.000 banen zouden extra verloren kunnen gaan.

De negatieve economische en financiële effecten zouden jaren aanhouden. Nederland kan dus niet het verlies van het uiteenvallen van de euro snel nemen en daarna de draad direct weer oppakken. Ons land heeft er dan ook alle belang bij om de schouders onder de euro te zetten.

Lees het hele rapport.

Update: Bent u meer multimedia-minded? Bekijk de video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.