Central bankruptcy: is it possible?

With speculation about QE3 increasing, and the ECB intervening in European bond markets, worries about the losses that central banks could incur on their holdings have resurfaced. But can losses grow sufficiently large for the central bank to go broke? As it turns out, central banks do not bankrupt easily, although big losses can be problematic nonetheless.

PDF: Central bankruptcy: is it possible?

Shadow banks: the forgotten financiers

The Basel Committee has agreed on stricter capital requirements for banks. It argues that the impact on the economy via bank lending should be limited. But banks account for only 22% of credit in the US and 44% in the eurozone. Since the behaviour of the remaining lenders is not well understood it is premature to conclude that the regulatory changes will result in greater stability in the financial system.

Read the entire piece here.

Hypotheekrisico’s voor huizenbezitters

Nu de werkloosheid toeneemt en de vanzelfsprekendheid van stijgende huizenprijzen verdwenen is, komen hypotheekrisico’s bovendrijven. Tien tot twintig procent van de huishoudens loopt een hoog risico op restschuld bij verkoop van het huis, die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. De kwetsbaarste huishoudens zijn koopstarter, hebben een laag inkomen en wonen in een grote stad.

Lees mijn ESB-artikel Hypotheekrisico’s voor huizenbezitters. De belangrijkste conclusies:

Risico’s op de Nederlandse hypotheekmarkt zijn jarenlang onderbelicht geweest. Een uitstekende betalingsmoraal samen met voortdurende huizenprijsstijgingen maakten dit mogelijk. Door de economische neergang en het haperen van de huizenmarkt staan deze beide zekerheden nu onder druk. De grootste betalingsrisico’s worden gelopen door de lagere inkomensgroepen, die zowel absoluut als relatief de minste financiële ruimte hebben om schokken op te vangen. Ook huishoudens met kinderen lopen een hoger betalingsrisico.

De grootste restschuldrisico’s lopen koopstarters in de grotere steden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de huizenprijs loopt tien tot twintig procent van de huishoudens met hypotheek het risico dat zij bij verkoop van hun huis met een restschuld van enkele tienduizenden euro’s geconfronteerd worden. Het kwetsbaarst is de groep die een hoog restschuldrisico combineert met een hoog betalingsrisico. Dit zijn op dit moment ruim 80.000 huishoudens.

Kapitaal: de macht van Sovereign Wealth Funds

Sovereign wealth funds (SWF’s) zijn investeringsfondsen van overheden uit onder andere Singapore, China en een aantal olie-exporterende landen, die belangen verwerven in Amerikaanse en Europese bedrijven. De eerste fondsen zijn al in de jaren vijftig opgericht, maar pas sinds enkele jaren halen ze de voorpagina’s van fnanciële kranten, met berichten over de oprichting van een Chinees fonds, over deelnemingen in Amerikaanse fnanciële instellingen en over investeringen in een Amerikaanse haven.

SWF’s streven economische doelen na, zoals een hoog rendement en spreiding an risico. Maar gezien hun omvang en hun nauwe relatie met de overheden van hun thuisland, kunnen ze in potentie strategische belangen verwerven in West-Europese bedrijven of sectoren. Europese overheden kunnen hierop reageren met protectionistische maatregelen, zoals het afschermen van bedrijven voor buitenlandse deelnemingen of overnames. Protectionisme is echter een zeer kostbare oplossing voor West-Europese landen, die voor hun welvaart sterk afhankelijk zijn van internationale economische relaties. Het is in het belang van de eu om protectionisme te voorkomen, omdat vrij verkeer van kapitaal met vrije mededinging bijdraagt aan economische groei.

Lees het hele essay. Onderdeel van de Europese verkenningen van het CPB, geschreven met Albert van der Horst en Bas Verschoor.