Eurocrisis: liever oplossen dan opbreken

Aan het in stand houden van de euro zijn kosten verbonden. Hoe trager de aanpak, hoe duurder het wordt. Maar de euro laten vallen lijkt voor Nederland nog veel kostbaarder. Het deels of geheel uiteenvallen van de euro zou Nederland niet alleen een flinke recessie opleveren, maar zou ook tot grote vermogensverliezen leiden. Het financiële risico dat Nederland loopt bij het uittreden van de GIIPS-landen bedraagt in totaal €339 mrd. Dit is een veelvoud van de mogelijke kosten van het in stand houden van de euro.

Totale Nederlandse financiële claims op GIIPS-landen (€ mrd)

Claims bij gelijktijdig vertrek van de GIIPS-landen uit de euro. Bron: DNB, ING-berekeningen

Lees hier de volledige publicatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.