Ons geldstelsel: krediet is belangrijker dan geld

Vandaag vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over het geldstelsel. Dit is een uitvloeisel van het succesvolle Burgerinitiatief Ons Geld. De deelnemers, agenda en schriftelijke inbreng van alle deelnemers zijn hier te vinden.

Hieronder mijn inbreng (schriftelijk en op video). Mijn belangrijkste kritiekpunt is dat de focus op geld eraan voorbij gaat dat krediet de belangrijkste drijver in het financiële systeem is, met geld als bijproduct. Om het financiële stelsel minder bubbelgevoelig te maken, is een directe focus op krediet in het economisch, monetair en toezichtsbeleid naar mijn mening effectiever dan het reguleren van geldschepping:


PDF hierboven niet te zien? Klik dan hier.

Het volledige videoverslag is via deze link te zien. Hieronder mijn bijdrage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.