Kapitaal: de macht van Sovereign Wealth Funds

Sovereign wealth funds (SWF’s) zijn investeringsfondsen van overheden uit onder andere Singapore, China en een aantal olie-exporterende landen, die belangen verwerven in Amerikaanse en Europese bedrijven. De eerste fondsen zijn al in de jaren vijftig opgericht, maar pas sinds enkele jaren halen ze de voorpagina’s van fnanciële kranten, met berichten over de oprichting van een Chinees fonds, over deelnemingen in Amerikaanse fnanciële instellingen en over investeringen in een Amerikaanse haven.

SWF’s streven economische doelen na, zoals een hoog rendement en spreiding an risico. Maar gezien hun omvang en hun nauwe relatie met de overheden van hun thuisland, kunnen ze in potentie strategische belangen verwerven in West-Europese bedrijven of sectoren. Europese overheden kunnen hierop reageren met protectionistische maatregelen, zoals het afschermen van bedrijven voor buitenlandse deelnemingen of overnames. Protectionisme is echter een zeer kostbare oplossing voor West-Europese landen, die voor hun welvaart sterk afhankelijk zijn van internationale economische relaties. Het is in het belang van de eu om protectionisme te voorkomen, omdat vrij verkeer van kapitaal met vrije mededinging bijdraagt aan economische groei.

Lees het hele essay. Onderdeel van de Europese verkenningen van het CPB, geschreven met Albert van der Horst en Bas Verschoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.